Magspot Blogger Template

Ujian SKU Ramu : Abhi Yoso


Ada 2 Tahap Ujian Ramu :
  1. Offline diuji oleh kakak pengurus pramuka dan kakak pembina yang sudah KMD (kursus mahir dasar dan KML (kursus mahir lanjutan). Menerangkan dan Tanya Jawab. 1- 15
  2. Online menjawab soal-soal online yang sudah di sediakan pada link ujian sku ramu. Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu Internet, HP, Komputer. 16 - 30
16. Dapat menjelaskan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang benar serta dapat menyanyikan 2 lagu wajib Nasional dan 1 lagu daerah nusantara.

a. Dapat menuliskan Lagu Indonesia Raya bait 1
b. Tahu pencipta Lagu Indonesia Raya dan tahun ciptaanya
c. Pernah menyanyikan Lagu Indonesia Raya di depan Pasukan Penggalang pada waktu Upacara Bendera Ya/ Tidak
d. Dapat menyanyikan/ tuliskan 2 lagu wajib Nasional dan 1 lagu daerah nusantara
*
A. Indonesia tanah airku
     tanah tumpah darahku
     di sanalah aku berdiri
     jadi pandu ibuku

B. Lagu Indonesia raya di ciptakan oleh WR SUPRATMAN
    dan di kumandangkan pertama kali pada 28 Oktober 1928

C. Ya

D. 2 LAGU WAJIB NASIONAL 
       1. BAGIMU NEGERI
           Padamu negeri kami berjanji
           Padamu negeri kami berbakti
           Padamu negeri kami mengabdi
           Bagimu negeri jiwa raga kami
        
       2. MENGHENINGKAN CIPTA
           Dengan seluruh angkasa raya memuji
           Pahlawan negara
           Nan gugur remaja di ribaan berdera
           Bela nusa bangsa

           Kau ku kenang wahai bunga putra bangsa
           Harga jasa 
           Kau cahaya pelita
           bagi Indonesia merdeka
  
    1 LAGU DAERAH
        GUNDHUL PACUL
        Gundhul gundhul pacul cul gemblelengan
        Nyunggi nyunggi wakul kul gemblelengan
        Wakul ngglempang segane dadi sak ratan
        Wakul ngglempang segane dadi sak ratan

17. Dapat menjelaskan tentang lambang Negara RI

a. Dapat menyebutkan dimana saja penggunaan lambang Indonesia
b. Tahu lambang-lambang 5 (lima) dasar Pancasila, sebutkan
c. Tahu penempatan lambang-lambang tersebut pada perisai Burung Garuda
*
A. 1.Gedung dan/kantor presiden dan wakil presiden
     2.Gedung dan/kantor lembaga negara
     3.gedubg dan /kantor instansi pemerintah dll

B. 1.Sila pertama: Ketuhanan yg maha esa (simbol bintang)
     2.Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab (simbol rantai)
     3.Sila ketiga: Persatuan Indonesia (simbol pohon beringin)
     4.Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakila (simbol kepala banteng)
      5.Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (simbol padi dan kapas)

C. 1. Sila pertama: Simbol bintang di sebelah tengah
     2. Sila kedua: Simbol rantai di sebelah kanan bawah
     3. Sila ketiga: Simbol pohon beringin di sebelah kanan atas
     4. Sila keempat: Simbol kepala banteng di sebelah kiri atas
     5. Sila kelima: Simbol padi dan kapas di sebelah kiri bawah

18. Dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

a. Pemberian penugasan pengamatan kepada Orang Tua, akan kebiasaan putera/puterinya di rumah dalam menggunakan Bahasa Indonesia

Beri contoh kalimat obrolan yang baik, minimal dua orang.
*
Pada waktu ujian sku 16-20 ini wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai bahan ujian

19. Telah menabung secara rutin dan setia membayar uang iuran untuk regunya yang diperoleh dari usahanya sendiri

a. Memiliki Buku Tabungan Individu maupun Regu
b. Dapat menjelaskan fungsi menabung
A. Sudah, saya setiap latihan pramuka menabung iyuran bersama

B. Menyisihkan sebagian pendapatan/uang saku hari ini untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, baik yang terduga maupun yang tak terduga

20. Dapat menyebutkan dan menjelaskan manfaat sedikitnya 2 jenis alat teknologi informasi modern

a. Dapat menyebutkan peralatan yang masuk kategori teknologi modern dan manfaatnya contoh Komputer dan telpon seluler
*
1. Komputer: komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam menginput data dan mengolahnya sesuai kebutuhan pengguna serta menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan seperti teks gambar audio video maupun audio visual

2. Telepon seluler: telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektrik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel

21. Dapat mengenal dan memilah sampah

a. Dapat memilah golongan sampah basah dan kering
b. Dapat menyebutkan 3 langkah pengelolaan sampah di rumah tangga
c. Dapat menyebutkan sampah organik mudah busuk
d. Dapat menyebutkan sampah anorganik tidak mudah busuk
A. agar sampah kering dan sampah basah tidak bercampur karena jika kedua jenis sampah ini tercampur bisa menjadi sarang bakteri dan menimbulkan bau tak sedap

B. 1. Reduce (mengurangi sampah)
     2. Reuse (menggunakan ulang sampah)
     3. Recycle (daur ulang sampah)

C. 1. Sisa makanan
     2. Daun daunan
     3. Ranting pohon

D. 1. Logam
     2. Kaca
     3. Karet

22. Dapat menjelaskan teknik penjernihan air
a. Dapat menyebutkan 3 macam jenis penjernihan air
b. Dapat menyebutkan minimal 5 Teknik Penyaringan air
A. 1. Penyaringan air
     2. Disinfeksi kimia
     3. Desalinasi

B. 1. Saringan kain katun
     2. Saringan kapas
     3. Aerasi
     4. Saringan pasir lambat (SPL)
     5. Saringan pasir cepat (SPC)

23. Dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul pangkal dan dapat menyusuk tali, membuat ikatan serta menyambung dua tongkat

a. Dapat membuat simpulsimpul
b. Dapat mengikat 3 (tiga) batang tongkat pramuka menjadi satu bagian
c. Dapat menyambung 2 (dua) utas tali sesuai dengan fungsi dan gunanya
d. Dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing simpul
e. Dapat menyebutkan jumlah ikatan yang diketahui
D. 1. Simpul hidup: simpul ini berfungsi mengikat suatu benda dengan kuat namun ikatan tidak akan susah untuk dilepas kembali
     2. Simpul mati: fungsi simpul ini adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin
     3. Simpul jangkar: macam simpul ini biasanya berguna untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember

E. 1. Ikatan palang
     2. Ikatan silang
     3. Ikatan canggah
     4. Ikatan kaki tiga

24. Dapat menjelaskan kompas, menaksir tinggi dan lebar
a. Dapat menyebut 16 arah mata angin dan besaran derajatnya dengan kompas
b. Tahu dan dapat menyebut jenis-jenis kompas
c. Dapat menjelaskan alasan Jarum magnet kompas selalu ke arah Utara
d. Dapat melakukan kegiatan menaksir tinggi pohon dan lebar sungai
e. Dapat menunjukkan arah mata angin tanpa menggunakan kompas
A. 1. Utara: Arah mata angin Utara ada di titik 0 atau 360 derajat pada kompas
     2. Barat: Arah mata angin Barat ada di titik 270 derajat pada kompas
     3. Timur: Arah mata angin timur ada di titik 90 derajat pada kompas
     4.Selatan: Arah mata angin Selatan ada di titik 180 derajat pada kompas
     5. Timur laut: Arah mata angin timur laut ada di titik 45 derajat di antara Timur dan Utara pada kompas
     6. Tenggara: Arah mata angin tenggara ada di titik 135 derajat di antara timur dan selatan pada kompas
     7.Barat daya: Arah mata angin Barat daya ada di titik 225 di antara barat dan selatan pada kompas
     8. Barat laut: arah mata angin barat laut ada di titik 315 derajat di antara barat dan Utara pada kompas
     9.Timur menenggara: Arah mata angin timur tenggara berada diantara Timur dan tenggara
     10. Timur timur laut: Arah mata angin Timor Timur Laut berada di antara timur laut dan Timur
      11. Selatan menenggara: Arah mata angin Selatan tenggara berada diantara tenggara dan Selatan
      12. Selatan barat daya: Arah mata angin selatan barat daya berada di antara Selatan dan Barat daya
       13. Utara timur laut: Arah mata angin utara timur laut berada di Antara utara dan timur laut
       14. Utara barat laut: Arah mata angin utara barat laut berada di antara barat laut dan Utara
       15. Barat barat daya: Arah mata angin barat barat daya berada di antara barat daya dan Barat
       16. Barat barat laut: Arah mata angin barat-barat laut berada di antara barat dan barat laut
  
B. 1.Kompas lensa
     2. Kompas bidik
     3. Kompas orientering

C. Kutub utara jarum kompas ditarik oleh kutub selatan magnet bumi, yang terletak dekat kutub utara geografis bumi

D. MENAKSIR TUNGGI POHON
     1. awal kita berdiri disebut titik A kita berjalan dari pohon yang kita mau taksir setelah itu berjalan sejauh 11 m kita sebut titik B
     2. titik B berdirilah teman dengan sebatang tongkat Pramuka yang tingginya kira-kira 160 cm baru maju 1 m kita sebut titik C
     3. di titik C kita bertiarap dan intai ujung atas pohon melalui sisi tongkat sebut saja titik D tinggi pohon disebut titik E
     4. maka tinggi pohon (AE) adalah 12×BD
     5. rumus tingginya AE=12BD

   MENAKSIR LEBAR SUNGAI
   1. tetapkan poin A seberang atau tepi sungai
   2. jadikan tempat kita berdiri sebagai titik B
   3. buat sudut 90 derajat dan bergerak ke C sebanyak X langkah ( X adalah jumlah langkah)
   4. lanjutkan melangkah ke D sebanyak ½ × langkah ( ½ × langkah adalah jumlah langkah)
   5. dari titik D buat sudut 90° dan bergeraklah mundur sambil mengintai ke point A dan C
   6. tempat berdiri berada di satu garis lurus
   7. berhenti setelah A C dan E berada di satu garis lurus ( dengan demikian AB=2 DE)

E. 1. Menentukan arah mata angin dengan bantuan matahari
    2. Bayangan batang kayu
    3. Menggunakan bantuan jam tangan
   
25. Mengenal macam-macam sandi, isyarat morse dan semaphore

a. Dapat menyebutkan macammacam sandi
b. Dapat menunjukkan perbedaan bendera semaphore dan Morse
c. Tahu ukuran bendera sempahore dan morse
d. Dapat menunjukkan sikap yang benar ketika mengirim dan menerima berita
A. 1. Sandi morse
     2. Sandi rumput
     3. Sandi kotak
 
B. bendera semaphore berwarna merah dan kuning sedangkan bendera morse menyesuaikan dengan latar belakangnya warna dasar putih dengan garis tengah berwarna gelap untuk latar belakang gelap

C. ukuran bendera semaphore ialah 45 cm × 45 cm, sedangkan bendera morse berukuran 90 cm × 60 cm

D. 1. usahakan untuk mengirim atau menerima berita berada di tempat yang terang
     2. untuk mengirim sebaiknya dilakukan oleh dua orang atau 3 orang 1 sebagai pengirim isyarat satu sebagai pembaca isyarat dan satu lagi sebagai pembawa kunci kode isyarat jika belum hafal
     3. sikap pengirim tegak dan dua orang lainnya jongkok tanpa menghalangi si pengirim
     4. sebelum mengirim berita kirim perhatian kepada si penerima jika siap menerima menjawab dengan K
     5. kirimkan huruf per huruf dari tiap perkataan
     6. untuk menyatakan perkataan telah selesai dipakai tanda bendera dipegang bersilang ke bawah dan juga digunakan kalau ada huruf kembar
     7. jika tiap perkataan diterima dengan baik penerima menyatakan dengan mengirim huruf C
     8. bila pengirim menghendaki membuat angka maka lebih dahulu harus memberi tanda A sesudah itu harus membuat angkanya
     9. jika penerima menghendaki supaya kiriman terakhir ini diulangi kirimkan kepada pengirim I N I dirangkai
    10. jika pengiriman membuat kekeliruan kirimkan huruf e 8 kali
    11. berita selesai dinyatakan dengan huruf AR tunggulah si penerima mengirim huruf R artinya ia telah menerima dengan baik'

26. Selalu berpakaian rapi, memelihara, kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungannya

a. Selalu menggunakann seragam Pramuka yang bersih dan rapih serta sesuai dengan peraturannya
b. Pernah memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungannya
c. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri
A. Ya, sudah pada kegiatan pramuka

B. Ya, pernah

C. Ya, selalu 

27. Dapat baris-berbaris

a. Dapat melakukan gerakan aba-aba ditempat denganbaik dan benar:
   a) siap,
   b) istirahat ditempat,
   c) hadap kanan,
   d) hadap kiri,
   e) balik kanan,
   f) lencang depan,
   g) lencang kanan

b. Dapat melakukan perintah aba-aba maju jalan, berhenti, Dll

c. Dapat melakukan barisberbaris dengan membawa tongkat
A. Ya, sudah melakukan di kegiatan pramuka

B. Ya, sudah

C. Ya, sudah 

28. Dapat menjelaskan sedikitnya 3 cabang olahraga dan dapat melakukan 2 jenis cabang olah raga, salah satunya olahraga Renang

a. Dapat menyebutkan pembagian macam/jenis olah raga
b. Dapat menyebutkan cabang olahraga modern
A. 1. Sepak bola
     2. Basket
     3. Kasti
     4. Bulu tangkis
     5. Lari

B. 1. Angkat besi
     2. Balap motor
     3. Balap mobil
     4. Ice skating
     5. Tinju

29. Mengetahui adanya perbedaan perkembangan fisik tubuh

a. Mengenal ciri-ciri dasar fisik, seperti:
a) Bentuk
b) badan ;
c) Bentuk muka
d) Ukuran tubuh;
e) Bentuk kaki

b. Sikap membuka diri terhadap satu sama lain merupakan sikap…
a. Sikap eksklusif ;
b. Sikap terbuka
c. Sikap optimis ;
d. Sikap inklusif
A

30. Selalu melakukan aktifitas fisik tiap hari sedikitnya 30 menit

a. Rajin melakukan aktifitas fisik tiap hari sedikitnya 30 menit dan dapat menunjukan buktinya
Ya, sudah
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال